fotovideo

 

reklama desperado 780x120px

bikemotoportale

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

herbDziałając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 23 sierpnia 2017 r. na godzinę 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o stanie służby zdrowia na trenie Gminy Zarszyn.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zarszyn.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Zarszyn.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Stan przygotowania placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań jednostki budżetowej – dotychczasowego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem włączonego do Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań jednostki budżetowej – dotychczasowego Gimnazjum w Zarszynie włączonego do Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr IV/6/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22.12.2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr VI/50/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zarszyn”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii Gminy Zarszyn do 2020 roku
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Radny Gminy.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

UG Zarszyn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież